در این ویدیو ، روایتی کوتاه از 45 سال اخیر شرکت گراندیل را تماشا کنید