لوازم جانبی شامل انواع پری هیتر، حوضچه قلع، نگهدارنده بورد و لوازم تمیز کننده

ابزار تمیز کننده (8)

پایه نگهدارنده قلم (7)

حمام قلع (1)

صفحه گرمکن ( پری هیتر ) (3)

نگهدارنده بورد (3)