لوازم جانبی شامل انواع پری هیتر، حوضچه قلع، نگهدارنده بورد و لوازم تمیز کننده

صفحه گرمکن ( پری هیتر ) (3)

حمام قلع (1)

نگهدارنده بورد (4)

ابزار تمیز کننده (10)

پایه نگهدارنده قلم (13)