نماینده انحصاری فوجی ماشین در ایران

نماینده انحصاری فوجی ماشین در ایران

نماینده انحصاری فوجی ماشین در ایران

نماینده انحصاری فوجی ماشین در ایران

با توجه به گسترش بی وقفه تولید صنایع الکترونیک در کشور خصوصا در بخش های صنابع الکترونیک خانگی و همچنین صنایع الکترونیک خودرو پس از چندین نشست مشترک بین مسئولین شرکت فوجی ماشین و شرکت گراندیل طی سال های 2015 -2016 تصمیم گرفته شد تا با یک بازاریابی مشترک امکان همکاری بین دو شرکت برسی گردد. بهمین منظور با حضور در نمایشگاه بین المللی الکامپ 2016 در تهران و ارائه جدیدترین تکنولوژی دستگاهای قطعه گذار (Pick and Place(NXT ساخت فوجی ماشین با استقبال بی سابقه تولید کنندگان داخلی روبرو گشتیم .

شرکت گراندیل امروز مفتخر است که به عنوان نماینده انحصاری شرکت فوجی ماشین ( Fuji Machine ) در ایران، جهت رشد این صنعت بهترین خدمات را توسط پرسنل آموزش دیده در فوجی ماشین در اختیار صنعتگران کشور قرار دهد.

در حال حاضر شرکت گراندیل تنها نماینده رسمی فعال در بین تولید کننده های اصلی ماشین های قطعه گزار ( Pick and Place Machine ) در ایران میباشد.

Fuji mfg Iran – Fuji Distributor Iran