جواهرات:

جواهرات و اشیای قیمتی یک سرمایه گذاری و نشانه ای از ثروت در بسیاری از فرهنگ ها در سراسر جهان ، فرهنگ های غربی و سرتاسر آسیا است.

جواهرات نقش مهمی در فرهنگ دارند.دربسیاری از فرهنگ ها جواهر به عنوان یک معیار برای نقاط عطف و نمادی از عشق و تعهد می باشند.جواهر در تمام زندگی مهم است و در سراسر جهان شناخته شده است.این آلیاژ گران و سنگ های قیمتی به صورت دستی و با ظرافت تمام در کنار یک دیگر قرار میگیرند ، برای این عمل بزرگنمایی میکروسکوپ جواهر سازی بسیار مهم وکارساز می باشد.

میکروسکوپ جواهر شناسی VISION  انگلستان مدل مانتیس به همراه بزرگ نمایی مناسب امکان مونتاژ ، تعمیرات ، و قرار دادن سنگ ها بر روی چنگ ها و مخراج کاری سنگ های قیمتی، پولیش، درجه شفافیت یک سنگ قیمتی، کیفیت تراش را به راحتی فراهم میکند.

جهت بررسی اصل بودن سنگ های قیمتی ، کارایی میکروسکوپ سنگ شناسی بسیار مهم است.شناسایی سنگ از لحاظ طبیعی و یا مصنوعی بودن توسط گوهرشناس و انجام مطالعات میکروسکوپی انجام می شود.

با استفاده از تکنولوژی میکروسکوپ های جواهر شناسی مانتیس می توان اجزاء ، رنگ ، کنتراست  پاکی و یا مقاومت سنگ را بررسی کرد و از قیمتی بودن سنگ اطمینان حاصل کرد. معمولا سنگ های قیمتی نیاز به بزرگ نمایی زیادی دارند که با میکروسکوپ مانتیس امکان پذیر است.

 اصالت سنگ های قیمتی مانند تانزانایت و الماس آبی را میتوان با استفاده از نور UV به کار گرفته در میکروسکوپ جواهر شناسی مانتیس بررسی کرد و از سنگ های مشابه متمایز کرد.با استفاده از میکروسکوپ جواهر شناسی مانتیس میتوان تعمیرات ، تغییر سایز حلقه ها  و حکاکی را به راحتی انجام داد.بازسازی اشیاء گران بهاء و گران قیمت که از ارزش بالایی برخورداند، دارای پیچیدگی های بسیاری می باشند که نیازمند بزرگ نمایی هستند و ترمیم آن ها زمان بر و پر هزینه هستند ، که استفاده از بزرگ نمایی میکروسکوپ جواهر شناسی مانتیس ، خطا را به حداقل می رساند.در هنر های زیبا و نقاشی به دلیل استفاده  از نور سرد LED به کار گرفته شده در میکروسکوپ جواهر شناسی مانتیس نقش مهمی دارند چرا که اجازه میدهد تا هنرمندان و جواهر سازان بتوانند بدون ایجاد گرما به کار و تعمیرات خود ادامه دهند.