انواع تجهیزات لحیم کاری و ابزار مونتاژ شامل: هویه ، قلع کش، هوای گرم، پنس ، سیم قلع ، روغن فلاکس ، شمش قلع و ….

Home » Products » تجهیزات لحیم کاری

دستگاه تعمیرات سه کاره و BGA (9)

دستگاه لحیمکاری و هویه قلمی (92)

قلع کش ها (15)

لوازم جانبی (30)

لوازم یدکی (44)

نوک و نازل (298)

هیتر هوای گرم (12)