شرکت گراندیل با بیش از چهار دهه فعالیت و تجربه در زمینه مشاوره و اجرای پروژه های الکترونیکی در صنایع مختلف می باشد. این شرکت آمادگی خود را برای هر گونه همکاری در زمینه مشاوره و اجرای پروژه های الکترونیکی اعلام می دارد، همچنین می توانید تصاویر تعدادی از این پروژه ها را در قسمت ذیل ملاحظه فرمایید. متاسفانه به دلیل درخواست مشتریان از بردن نام شرکت ها در تصاویر خودداری کرده ایم.