انواع تجهیزات لحیم کاری و ابزار مونتاژ شامل: هویه ، قلع کش، هوای گرم، پنس ، سیم قلع ، روغن فلاکس ، شمش قلع و ….

دستگاه تعمیرات سه کاره و BGA (7)

دستگاه لحیمکاری و هویه قلمی (59)

قلع کش ها (18)

لوازم جانبی (23)

لوازم یدکی (11)

نوک و نازل (65)

هیتر هوای گرم (10)